Privacybeleid

Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties en cookies kunnen worden gebruikt voor zowel gepersonaliseerde als niet-gepersonaliseerde advertenties.

Deze blog vertegenwoordigt geen krant aangezien het zonder periodiciteit wordt bijgewerkt. Het kan daarom niet worden beschouwd als een redactioneel product in de zin van Wet nr. 62 van 7.03.2001.

De auteur is niet verantwoordelijk voor wat lezers publiceren in de commentaren bij elk bericht.

Reacties die als beledigend of schadelijk voor het imago of de eer van anderen worden beschouwd, spammy of racistisch zijn of persoonlijke gegevens bevatten die niet in overeenstemming zijn met het Privacybeleid, worden verwijderd.

Sommige teksten of afbeeldingen in deze blog zijn afkomstig van het internet en worden daarom beschouwd als publiek domein; als de publicatie ervan inbreuk maakt op auteursrechten, laat het ons dan weten via e-mail, dan worden ze onmiddellijk verwijderd.

De auteur van de blog is niet verantwoordelijk voor gelinkte sites of hun inhoud, die na verloop van tijd kan veranderen.

Inhoudelijk commentaar

Commentaardiensten stellen Gebruikers in staat hun eigen commentaar op de inhoud van deze Applicatie te formuleren en openbaar te maken.
Afhankelijk van de instellingen van de Gegevensbeheerder kunnen Gebruikers ook anoniem commentaar achterlaten. In het geval dat de Persoonsgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt e-mail bevatten, kan dit worden gebruikt om meldingen van reacties op dezelfde inhoud te versturen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun opmerkingen.
In het geval dat een commentaarservice van derden is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als Gebruikers de commentaarservice niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop de commentaarservice is geïnstalleerd.

Reacties op Facebook (Facebook)

Facebook Comments is een dienst van Facebook Inc. waarmee de gebruiker opmerkingen kan achterlaten en delen binnen het Facebook-platform.

  • Verzamelde persoonlijke gegevensCookies en gebruiksgegevens.
  • Plaats van verwerking: VERENIGDE STATEN - Privacybeleid

Disqus (Disqus)

Disqus is een dienst voor het becommentariëren van inhoud, geleverd door Big Heads Labs Inc.

  • Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
  • Plaats van verwerking: VERENIGDE STATEN - Privacybeleid - Opt-out

Privacybeleid Blog

Privacybeleid (art.13 D.Lgs. 196/2003): de gegevens die Blogdeelnemers verstrekken bij hun registratie zijn beperkt tot hun e-mailadres en zijn verplicht om bericht te ontvangen van de publicatie van een bericht.
Om een commentaar te plaatsen moet de gebruiker, naast het e-mailadres, zijn of haar voor- en achternaam invoeren, die ook niet mogen worden gepubliceerd samen met het door de gebruiker geplaatste commentaar, terwijl het e-mailadres uitsluitend wordt gebruikt voor het verzenden van nieuws op de site. De meningen en commentaren van de gebruikers en de informatie en gegevens die ze bevatten, worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan de publicatie ervan op de Blog; ze worden in het bijzonder niet samengevoegd of in specifieke databanken opgenomen. Elke verwerking voor statistische doeleinden die de site in de toekomst van plan is uit te voeren, gebeurt uitsluitend op anonieme basis. Hoewel de verspreiding van de persoonlijke gegevens van de gebruiker en de gegevens die kunnen worden afgeleid uit de geplaatste commentaren, moet worden beschouwd als rechtstreeks toe te schrijven aan het initiatief van de gebruiker, garanderen wij dat geen enkele andere hypothese van overdracht of verspreiding van deze gegevens wordt overwogen. In ieder geval heeft de gebruiker te allen tijde de mogelijkheid om de rechten uit te oefenen die zijn vastgelegd in artikel 7 van wetsdecreet 196/2003. Om deze rechten af te dwingen, kan de Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de Gegevensverwerker via info@lisbonacard.com.

Google Analytics Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar in dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook-toestemmingen vereist door deze applicatie

Deze Applicatie kan bepaalde Facebook-toestemmingen vereisen die het mogelijk maken om acties uit te voeren met de Facebook-account van de Gebruiker en informatie, waaronder Persoonsgegevens, te verzamelen.

Raadpleeg voor meer informatie over de volgende vergunningen de documentatie van Facebook-vergunningen en naar de Privacybeleid Facebook.

De vereiste vergunningen zijn als volgt:

Basisinformatie

De basisinformatie van de op Facebook geregistreerde Gebruiker, die normaal gesproken de volgende gegevens bevat: id, naam, foto, geslacht en taal en, in sommige gevallen, Facebook 'Vrienden'. Als de Gebruiker meer Gegevens openbaar heeft gemaakt, zullen deze beschikbaar zijn.

Sociale toepassingen

Deze diensten stellen de website in staat om uw profielgegevens op sociale netwerken af te tappen en interacties met uw post te maken. Deze services worden niet automatisch geactiveerd, maar vereisen expliciete toestemming van de gebruiker.

Inloggen op Facebook-account (deze toepassing)

Deze dienst maakt het mogelijk dat deze Applicatie verbinding maakt met het account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, dat wordt aangeboden door Facebook Inc.

Vereiste toestemmingen: Verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking : USA - Privacybeleid

Interactie met sociale netwerken en externe platforms

Deze diensten maken interacties met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van de Applicatie mogelijk. De interacties en informatie die door deze Applicatie worden verkregen zijn in elk geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.
Als een interactieservice voor sociale netwerken is geïnstalleerd, is het mogelijk dat deze, zelfs als Gebruikers de service niet gebruiken, verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd.

Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook)

De Facebook 'Like'-knop en sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, geleverd door Facebook Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking : USA - Privacybeleid

+1 knop en Google+ sociale widgets (Google)

De +1 knop en Google+ sociale widgets zijn diensten voor interactie met het Google+ sociale netwerk, geleverd door Google Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking : USA - Privacybeleid

Twitter Tweet-knop en sociale widgets (Twitter)

De Tweet-button en Twitter Social Widgets zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk Twitter, aangeboden door Twitter Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking : USA - Privacybeleid

Gegevensbeheerder

Gabriella Coppola - BTW 02734080993 - info@lisbonacard.com

Wettelijke opmerkingen

De website lisbonacard.com is een informatieve site over Lissabon.

De website lisbonacard.com is geen krant omdat deze zonder periodiciteit wordt bijgewerkt. Het kan daarom niet worden beschouwd als een redactioneel product in de zin van wet nr. 62 van 7.03.2001.

De afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van het internet nadat is geverifieerd dat ze tot het publieke domein behoren; als de publicatie ervan inbreuk maakt op auteursrechten, laat het ons dan per e-mail weten via info@lisbonacard.com. Ze worden onmiddellijk verwijderd.

Alle informatie op de site lisbonacard.com zijn verkregen via het officiële kanaal van de faciliteit of door een rechtstreeks bezoek. Om mogelijke onnauwkeurigheden of omissies niet uit te sluiten, raden we aan de officiële kanalen te controleren voordat u de faciliteiten bezoekt.

Lisbonacard.com wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de informatie op de site en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie op lisbonacard.com.

U kunt eventuele foutmeldingen sturen naar het e-mailadres info@lisbonacard.com.

Kaartverkoop op Tiqets.com en GetYourGuide

Deze site is aangesloten bij tiqets.com e getyourguide.comtwee van de toonaangevende ticketverkoopplatforms ter wereld. De aankoop van tickets en alle transacties vinden volledig veilig plaats op hun platform. Uitgegeven tickets zijn altijd officieel. De lisbonacard.com website is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de kaartverkoop en after-sales service. Voor problemen met de kaartverkoop kunt u contact opnemen met de support van tiqets.com en getyourguide.com op de volgende adressen:

Samenwerking met Booking.com

Deze site is aangesloten bij booking.com, de online boekingssite voor hotels wereldwijd.