Integritetspolicy

Personuppgifter kan användas för att anpassa annonser och cookies kan användas för både anpassade och icke anpassade annonser.

Denna blogg representerar inte en tidning eftersom den uppdateras utan någon regelbundenhet. Den kan därför inte betraktas som en redaktionell produkt enligt lag nr 62 av den 7.03.2001.

Författaren är inte ansvarig för vad läsarna publicerar i kommentarerna till varje inlägg.

Kommentarer som anses stötande eller skadliga för tredje parts anseende eller heder, spammiga, rasistiska eller innehåller personuppgifter som inte överensstämmer med sekretessbestämmelserna kommer att raderas.

Vissa texter eller bilder som ingår i denna blogg är hämtade från Internet och anses därför vara allmänt tillgängliga; om publiceringen av dem bryter mot någon upphovsrätt, vänligen meddela oss via e-post. De kommer att tas bort omedelbart.

Bloggförfattaren ansvarar inte för länkade webbplatser eller deras innehåll, som kan komma att ändras över tid.

Kommentarer till innehållet

Kommentartjänster gör det möjligt för Användare att formulera och offentliggöra sina egna kommentarer om innehållet i denna Applikation.
Beroende på de inställningar som beslutas av den personuppgiftsansvarige kan användarna också lämna kommentarer anonymt. Om de personuppgifter som tillhandahålls av användaren inkluderar e-post, kan detta användas för att skicka meddelanden om kommentarer om samma innehåll. Användaren är ansvarig för innehållet i sina kommentarer.
Om en kommentarstjänst som tillhandahålls av tredje part installeras är det möjligt att den, även om användarna inte använder kommentarstjänsten, kommer att samla in trafikdata som rör de sidor där kommentarstjänsten är installerad.

Facebook-kommentarer (Facebook)

Facebook Comments är en tjänst som drivs av Facebook Inc. som gör det möjligt för användaren att lämna kommentarer och dela dem inom Facebook-plattformen.

  • Insamlade personuppgifterCookies och användningsdata.
  • Plats för bearbetning: USA - USA Integritetspolicy

Disqus (Disqus)

Disqus är en kommentarstjänst för innehåll som tillhandahålls av Big Heads Labs Inc.

Integritetspolicy Blogg

Sekretesspolicy (art.13 D.Lgs. 196/2003): De uppgifter som deltagare i bloggen lämnar vid registreringen är begränsade till deras e-postadress och är obligatoriska för att få ett meddelande om publicering av ett inlägg.
För att lägga in en kommentar måste användaren å andra sidan, förutom e-postadressen, ange sitt för- och efternamn, som kanske inte heller publiceras tillsammans med den kommentar som användaren har lagt in, medan e-postadressen endast används för att skicka nyheter på webbplatsen. De åsikter och kommentarer som publiceras av användare, och den information och data som finns i dem, kommer inte att användas för något annat ändamål än deras publicering på bloggen; i synnerhet kommer de inte att aggregeras eller väljas i specifika databaser. All behandling för statistiska ändamål som webbplatsen kan ha för avsikt att utföra i framtiden kommer uteslutande att utföras på anonym basis. Medan spridningen av användarens personuppgifter och de som kan upptäckas från publicerade kommentarer ska förstås som direkt hänförliga till användarens initiativ, garanterar vi att ingen annan hypotes för överföring eller spridning av samma är därför planerad. I vilket fall som helst har användaren när som helst möjlighet att utöva de rättigheter som anges i artikel 7 i lagdekret 196/2003. För att utöva dessa rättigheter kan användaren kontakta den personuppgiftsansvarige direkt på info@lisbonacard.com.

Ansvarsfriskrivning för Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part där så krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men detta kan hindra dig från att använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.

Facebook-behörigheter som krävs för denna ansökan

Denna applikation kan kräva vissa Facebook-behörigheter som gör det möjligt att utföra åtgärder med användarens Facebook-konto och samla in information, inklusive personuppgifter, från det.

För mer information om följande tillstånd, se dokumentation av Facebook-tillstånd och till Facebooks integritetspolicy.

De tillstånd som krävs är följande:

Grundläggande information

Användarens grundläggande information som registrerats på Facebook innehåller normalt följande uppgifter: id, namn, bild, kön och språk och, i vissa fall, Facebook "vänner". Om användaren har gjort ytterligare uppgifter tillgängliga för allmänheten kommer dessa att vara tillgängliga.

Sociala tillämpningar

Med hjälp av dessa tjänster kan webbplatsen få tillgång till dina profiluppgifter på sociala nätverk och interagera med dina inlägg. Dessa tjänster aktiveras inte automatiskt, utan kräver ett uttryckligt tillstånd från användaren.

Logga in på ditt Facebook-konto (denna applikation)

Denna tjänst gör det möjligt för applikationen att ansluta till användarens konto på det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Facebook Inc.

Tillstånd krävs: Olika typer av Data enligt vad som anges i tjänstens integritetspolicy.

Plats för bearbetning : USA - Integritetspolicy

Interaktion med sociala nätverk och externa plattformar

Dessa tjänster möjliggör interaktion med sociala nätverk, eller andra externa plattformar, direkt från applikationens sidor. De interaktioner och den information som erhålls genom denna applikation är under alla omständigheter föremål för användarens sekretessinställningar för varje socialt nätverk.
Om en interaktionstjänst för sociala nätverk installeras är det möjligt att den, även om användarna inte använder tjänsten, kommer att samla in trafikuppgifter om de sidor där den är installerad.

Facebooks Gilla-knapp och sociala widgetar (Facebook)

Facebooks "Gilla"-knapp och sociala widgets är interaktionstjänster med det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Facebook Inc.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.

Plats för bearbetning : USA - Integritetspolicy

+1-knappen och Google+ sociala widgetar (Google)

+1-knappen och Google+ sociala widgetar är tjänster för interaktion med det sociala nätverket Google+, som tillhandahålls av Google Inc.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.

Plats för bearbetning : USA - Integritetspolicy

Twitter Tweet-knapp och sociala widgetar (Twitter)

Tweet-knappen och Twitters sociala widgetar är tjänster för att interagera med det sociala nätverket Twitter, som tillhandahålls av Twitter Inc.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.

Plats för bearbetning : USA - Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Gabriella Coppola - Moms 02734080993 - info@lisbonacard.com

Rättsliga anmärkningar

Webbplatsen lisbonacard.com är en informativ webbplats om Lissabon.

Webbplatsen lisbonacard.com är inte en dagstidning eftersom den uppdateras utan regelbundenhet. Den kan därför inte betraktas som en redaktionell produkt enligt lag nr 62 av den 7.03.2001.

Bilderna på denna webbplats har hämtats från Internet efter kontroll av att de är allmänt tillgängliga; om publiceringen av dem innebär intrång i upphovsrätten, vänligen meddela oss via e-post på info@lisbonacard.com. De kommer att tas bort omedelbart.

All information på webbplatsen lisbonacard.com har erhållits från anläggningens officiella kanaler eller genom direktbesök. För att inte utesluta eventuella felaktigheter eller utelämnanden rekommenderar vi att du kontrollerar de officiella kanalerna innan du besöker anläggningarna.

Lisbonacard.com frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel eller brister i informationen på webbplatsen och ska inte på något sätt hållas ansvarigt för skador av något slag, direkta eller indirekta, som uppstår på grund av att man förlitar sig på informationen på lisbonacard.com.

Du kan skicka eventuella felrapporter till e-postadressen info@lisbonacard.com.

Biljettförsäljning på Tiqets.com och GetYourGuide

Denna webbplats är ansluten till tiqets.com e getyourguide.com, två av de ledande plattformarna för biljettförsäljning i världen. Köp av biljetter och alla transaktioner sker på deras plattform i fullständig säkerhet. Utfärdade biljetter är alltid officiella. Webbplatsen lisbonacard.com ansvarar inte på något sätt för biljettförsäljning och service efter försäljning. Vid eventuella problem med biljettförsäljningen, vänligen kontakta tiqets.com och getyourguide.com support på följande adresser:

Anknytning till Booking.com

Denna webbplats är ansluten till bokning.com, en webbplats för bokning av hotell över hela världen.